Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen organiserar och utför det arbete som ligger under Kulturnämndens ansvarsområden. Organisationen är uppdelad i sex olika avdelningar: bibliotek, museer och konsthall, foto, kulturstöd, Kulturskolan samt administration.

Avdelningen för biblioteksverksamhet ansvarar dels för Landskrona stadsbibliotek, dels för de tre filialbiblioteken i Glumslöv, Häljarp och på Ven. Stadsbiblioteket är basenhet för verksamheten, likaså för medie- och referensbeståndet. Biblioteken hanterar i första hand utlånings- och informationsservice till kommunens medborgare, men har även program- och utställningsverksamhet.

Landskrona museum är ett av landets största stadsmuseer med ett stort utbud av fasta och tillfälliga utställningar. Avdelningen ansvarar för vård av museets samlingar, utställningsverksamhet på Landskrona museum och Landskrona konsthall, arkiv, kulturmiljövård, museipedagogisk verksamhet, Rothoffska museikolonin och programverksamhet. De har också hand om Tycho Brahe-museet på Ven på uppdrag av Statens fastighetsverk. 

Avdelningen för Kulturstöd ansvarar för samarbete med det lokala föreningslivet inom kulturområdet och för bidragsgivningen till dessa. Avdelningen innefattar också programplanering och uthyrning av Landskrona teater, kulturprogram på sommaren i kommundelarna och särskilt stöd till ungdomskultur. 

Kulturskolan erbjuder verksamhet för barn från 3 år upp till vuxna. De undervisar i olika musikinstrument, dans, bild och form, teater, cirkus/gyckleri, film m.m. 

Den administrativa avdelningen är nämndernas kansli och ansvarar därutöver för ekonomi, IT, säkerhetsfrågor, verksamhetsuppföljning, samordning av avdelningarnas arbete och av stadens folkhälsoarbete.

Organisationsskiss

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta kulturförvaltningen  
Kontakta kulturförvaltningen

Förvaltningschef
Christian Dahl
0418-47 30 69
christian.dahl@landskrona.se

Bibliotekschef
Susann Ek
0418-47 05 77
susann.ek@landskrona.se

Avdelningschef Uppleva
Sverker Haraldsson

Chef Stab och utveckling
Marija Filipovic
0418-47 05 78
marija.filipovic@landskrona.se

Chef Kulturskolan
Björn Larsson
0418-47 45 41
bjorn.larsson@landskrona.se

Tf Avdelningschef Lära
Jenny Nordquist
0418-47 30 83
jenny.nordquist@landskrona.se

Kommunikatör
Caroline Larsson Saglamoglu
0418-47 33 40
caroline.larssonsaglamoglu@landskrona.se

Senast uppdaterad av Caroline Lövstedt