Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen organiserar och utför det arbete som ligger under kulturnämndens ansvarsområden. Organisationen är uppdelad i fyra olika avdelningar: Bibliotek och demokrati, Lära, Uppleva samt Stab och utveckling.

Avdelning Bibliotek och demokrati

Avdelningen för bibliotek och demokrati ansvarar för folkbiblioteksverksamhet i Landskrona. Avdelningen har också ansvar för demokratifrågor, civilsamhällesfrågor och viss skolbiblioteksverksamhet.

Stadsbiblioteket fungerar som bas för avdelningen men verksamhet finns även på områdesbibliotek, skolbibliotek, och andra permanenta och tillfälliga platser i Landskrona. Avdelningens verksamhet består bland annat av det här:

  • låna ut böcker
  • informationsservice
  • programverksamhet
  • läsfrämjande insatser
  • utställningsverksamhet
  • forum för demokratifrågor
  • digital delaktighet
  • sänka trösklar för kulturupplevelser
  • föreningsstöd.

Förutom att alltid finnas till lokalt för kommunens invånare så samverkar avdelningen regionalt, nationellt och internationellt för att skapa och vidareutveckla en innovativ biblioteks- och kulturverksamhet för samtid och framtid.

Avdelning Lära

Avdelningen består av Landskrona museum och konsthall, Kulturskolan, Landskrona Foto samt Rothoffs museikoloni.

Landskrona museum är ett av landets största stadsmuseer med ett stort utbud av fasta och tillfälliga utställningar. Avdelningen ansvarar för vård av museets samlingar, utställningsverksamhet på Landskrona museum och Landskrona konsthall, arkiv, kulturmiljövård, museipedagogisk verksamhet, Rothoffska museikolonin och programverksamhet.

Kulturskolan erbjuder verksamhet för barn från tre år upp till vuxna. De undervisar i olika musikinstrument, dans, bild och form, teater, cirkus/gyckleri, film med mera.

Landskrona Foto är samlingsnamnet för ett centrum för den fotografiska bilden som spänner över områden som utställningar, evenemang, fotohistoria, fotoböcker, residensverksamhet och samlingar. Den internationellt erkända Landskrona Foto Festival hålls vartannat år och närmast i september 2022.

Avdelning Uppleva

Avdelningen består av Landskrona teater, Tycho Brahe-museet, arrangemang i det offentliga rummet, kommunikation och teknik.

Landskrona teater är ensam i staden om att erbjuda en högkvalitativ inomhusscen med professionell nivå på ljud och ljus, samt på tekniker och värdskap. Olika samarbetsparters, som Landskrona Musik & Teater och Musik i Syd hyr in sig med scenkonstföreställningar och konserter. Teatern kan hyras för konferenser och specialkomponerade program. I huset finns även en av stadens populära restauranger, Matscenen.

Tycho Brahe-museet verkar för att sprida kunskap om Tycho Brahes tid på Ven och skapa intresse för hans livsverk. Detta görs genom utställningar, evenemang och en bred pedagogisk verksamhet för allmänhet och skolor.

Avdelningen ansvarar även för evenemang som Landskrona trädgårdsgille, Valborg, Kulturnatten och Kulturminglet samt för verksamhetsövergripande samordning av teknik och marknadsföring.

Avdelning Stab och utveckling

Avdelningen arbetar till stor del med administrativa stödprocesser med fokus på verksamhetsutveckling. Avdelningen har även ansvar för värdskap. 

Organisationsskiss

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta kulturförvaltningen  
Kontakta kulturförvaltningen

Tf förvaltningschef 
Johan Dahlén 
0418-47 31 52
johan.dahlen@landskrona.se

Avdelningschef Bibliotek och demokrati
Martin Memet Könick
0418-47 38 15
martin.kelmemetkonick@landskrona.se

Avdelningschef Lära
Johan Dahlén
0418-47 31 52
johan.dahlen@landskrona.se

Avdelningschef Uppleva
Sverker Haraldsson
0418-47 02 71
sverker.haraldsson@landskrona.se

Avdelningschef Stab och utveckling
Marija Filipovic
0418-47 05 78
marija.filipovic@landskrona.se

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr