Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen har under miljönämnden myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet som omfattar hälsoskydd, miljöskydd, kemikaliekontroll och livsmedelstillsyn. Miljöförvaltningen bedriver även naturvård samt miljöövervakning i luft och vatten.

Strandängar med kor på bete

Miljöförvaltningens verksamhet styrs av flera lagar som bl a miljöbalken och livsmedelslagen. Arbetet styrs dessutom av reglemente, delegationsordning och verksamhetsplan. Miljöförvaltningens uppdrag är att genomföra det som miljönämnden är ålagd att göra.

Miljöförvaltningens organisation

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter 

 

Senast uppdaterad av Rainer Weich