Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen har under miljönämnden myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet som omfattar hälsoskydd, miljöskydd, kemikaliekontroll, naturvård, och livsmedelstillsyn.

Strandängar med kor på bete

Verksamheten styrs av flera lagar som bl a miljöbalken och livsmedelslagen. Miljöförvaltningens arbete styrs av reglemente, delegationsordning och verksamhetsplan. Miljöförvaltningens uppdrag är att genomföra det som miljönämnden är ålagd att göra.

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.