Personal Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen är uppdelad i Strategi och service, Hälsoskyddssektionen och Miljöskyddssektionen. Här nedanför ser du vem som ingår i respektive grupp, samt vilka frågor de olika personerna på förvaltningen i huvudsak arbetar med. Är du osäker på vem du ska kontakta kan du alltid ta kontakt med vår expedition på epost miljo@landskrona.se eller på telefon 0418-47 06 00


Strategi och service

Jörgen Hanak, miljöchef
Övergripande ansvar för verksamheten.
jorgen.hanak@landskrona.se
0418-47 06 02

Susan Joppien, assistent
Expedition, registrator, arkivering, fakturering, posthantering m.m.
susan.joppien@landskrona.se
0418-47 06 00

Cathrin Ansgarius, administratör
Expedition, registrator, arkivering, personalfrågor, nämndsadministration, posthantering m.m.
cathrin.ansgarius@landskrona.se
0418-47 06 01

Rainer Weich, Miljöstrateg
Miljöledning, miljöpolicy, miljömål, stöd för internt miljöarbete i kommunen m.m.
rainer.weich@landskrona.se
0418-47 06 14

Olle Nordell, kommunekolog
Naturvård, miljöövervakning, naturinformation, Saxån-Braån, Öresund, Råån, fysisk planering (plan- och bygg) m.m.
olle.nordell@landskrona.se
0418-47 06 07 

Therése Ehrnstén, miljöstrateg och kommunekolog
Naturvård, miljöövervakning, naturinformation, Saxån-Braån, Öresund, Råån, miljöstrategiskt arbete, klimatfrågor m.m.
therese.ehrnsten@landskrona.se
0418-47 05 99


Hälsoskyddssektionen

Kenneth Kallin
Sektionschef
kenneth.kallin@landskrona.se

Emilie Feuk, miljöinspektör
Samordning inom hälsoskyddet, tillsyn enligt miljöbalkens hälsoskyddsregler gällande skolor, vårdlokaler, tillfälliga boenden, buller, radon, eldning och vedeldning. Arbetar med miljöövervakning
emilie.feuk@landskrona.se
0418-47 05 98

Ninni Andersson, miljöinspektör
Tillsyn enligt livsmedelslagen, dricksvatten 
ninni.andersson@landskrona.se
0418-47 05 96

Maria Morand, miljöinspektör
Tillsyn enligt livsmedelslagen, dricksvatten.
maria.morand@landskrona.se
0418-47 36 21

Isabelle Bjärås, miljöinspektör
Tillsyn enligt livsmedelslagen samt enligt miljöbalkens hälsoskyddsregler gällande bostäder, dricksvatten.
isabelle.bjaras@landskrona.se
0418-47 36 00

Bita Faraji, miljöinspektör
Tillsyn enligt miljöbalkens hälsoskyddsregler gällande bostäder och vårdlokaler.
bita.faraji@landskrona.se
0418-47 06 08

Awara Ahmed, miljöinspektör
Tillsyn enligt livsmedelslagen, dricksvatten.
awara.ahmed@landskrona.se
0418-47 35 98

Sandra Danielsson, miljöinspektör
Tillsyn enligt livsmedelslagen samt enligt miljöbalkens hälsoskyddsregler gällande bostäder.
sandra.danielsson@landskrona.se
0418-473651

Dimitra Alikioti, miljöinspektör
Tillsyn enligt miljöbalkens hälsoskyddsregler gällande skolor,
vårdlokaler, skönhetsverksamheter, buller, eldning, djur i tätort, miljöövervakning
.

dimitra.alikioti@landskrona.se
0418-47 05 97


Miljöskyddssektionen

Annika Borg
Sektionschef
annika.borg@landskrona.se

Anna Ritzman, miljö- och hälsoskyddsinspektör

  • Miljötillsyn på avfallsverksamheter, enskilda avlopp, avloppsvatten och handläggare av latrinärenden
  •  Hälsoskyddstillsyn på ärenden gällande nedskräpning och handläggare av sophantering- och komposteringsärenden

anna.ritzman@landskrona.se
0418-47 06 05 

Ingrid Simonsson, miljöinspektör

  • Miljötillsyn på industrier samt handläggare av ärenden inom förorenad mark och återvinning av avfall i anläggningsarbeten

ingrid.simonsson@landskrona.se
0418-47 06 04

Christina Mauritzson, miljöinspektör

  • Miljötillsyn på lantbruk, vindkraftverk och småbåtshamnar och handläggare av ärenden med kemisk bekämpning

christina.mauritzson@landskrona.se
0418-47 06 12

Martin Lindahl, miljöinspektör, energi- och klimatrådgivare

  • Miljötillsyn på bilverkstäder, bensinstationer, fordonstvättar och industrier inom metallbearbetning samt handläggare av ärenden om värmepumpar och köldmedier
  • Kommunens energi- och klimatrådgivare med rådgivning för privatpersoner, organisationer, föreningar och företag

martin.lindahl@landskrona.se
0418-47 37 49

Lovisa Lundgren, miljöinspektör

  • Miljötillsyn på bilverkstäder, skjutbanor och golfbanor och handläggare av PCB-ärenden

lovisa.lundgren@landskrona.se
0418-473604

Ulrika Franzon, miljöinspektör

  • Miljötillsyn på livsmedelsindustrier, industrier som förbrukar organiska lösningsmedel, ytbehandlare, tandläkare och lasarettet

ulrika.franzon@landskrona.se
0418-470621

Jenny Lindholm, miljöinspektör
0418-473605

  • Milljötillsyn på industrier samt handläggare av ärenden inom förorenad mark och återvinning av avfall i anläggningsarbeten

jenny.lindholm@landskrona.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.