Personal Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen är uppdelad i Strategi och service, Hälsoskyddssektionen och Miljöskyddssektionen. Här nedanför ser du vem som ingår i respektive grupp, samt vilka frågor de olika personerna på förvaltningen i huvudsak arbetar med. Är du osäker på vem du ska kontakta kan du alltid ta kontakt med vår expedition på epost miljo@landskrona.se eller på telefon 0418-47 06 00


Strategi och service

Jörgen Hanak, miljöchef
Övergripande ansvar för verksamheten.
jorgen.hanak@landskrona.se
0418-47 06 02

Susan Joppien, assistent
Expedition, registrator, arkivering, fakturering, posthantering m.m.
susan.joppien@landskrona.se
0418-47 06 00

Cathrin Ansgarius, administratör
Expedition, registrator, arkivering, personalfrågor, nämndsadministration, posthantering m.m.
cathrin.ansgarius@landskrona.se
0418-47 06 01

Eva Larsson, Controller, förvaltningsekonom, nämndsekreterare, systemförvaltare
eva.m.larsson@landskrona.se 

Rainer Weich, Miljöstrateg
Miljöledning, miljöpolicy, miljömål, stöd för internt miljöarbete i kommunen m.m.
rainer.weich@landskrona.se
0418-47 06 14

Evelina Weich, miljöstrateg
Klimatsmart stad, energi- och klimatrådgivning
evelina.weich@landskrona.se
0709-470683

Therése Ehrnstén, miljöstrateg och kommunekolog
Naturvård, miljöövervakning, naturinformation, Saxån-Braån, Öresund, Råån, miljöstrategiskt arbete, klimatfrågor m.m.
therese.ehrnsten@landskrona.se
0418-47 05 99


Hälsoskyddssektionen

Kenneth Kallin
Sektionschef
kenneth.kallin@landskrona.se

Emilie Feuk, miljöinspektör
Samordning inom hälsoskyddet, tillsyn enligt miljöbalkens hälsoskyddsregler gällande skolor, vårdlokaler, tillfälliga boenden, buller, radon, eldning och vedeldning. Arbetar med miljöövervakning
emilie.feuk@landskrona.se
0418-47 05 98

Maria Morand, miljöinspektör
Tillsyn enligt livsmedelslagen, dricksvatten.
maria.morand@landskrona.se
0418-47 36 21

Awara Ahmed, miljöinspektör
Tillsyn enligt livsmedelslagen, dricksvatten.
awara.ahmed@landskrona.se
0418-473598

Isabelle Bjärås, miljöinspektör
Tillsyn enligt livsmedelslagen samt enligt miljöbalkens hälsoskyddsregler gällande bostäder, dricksvatten.
isabelle.bjaras@landskrona.se
0418-47 36 00

Bita Faraji, miljöinspektör
Tillsyn enligt miljöbalkens hälsoskyddsregler gällande bostäder och vårdlokaler.
bita.faraji@landskrona.se
0418-47 06 08

Sandra Danielsson, miljöinspektör
Tillsyn enligt miljöbalkens hälsoskyddsregler gällande bostäder.
sandra.danielsson@landskrona.se
0418-473651

Sabina Ekström, miljöinspektör
Tillsyn enligt livsmedelslagen, dricksvatten.
sabina.ekstrom@landskrona.se
0418-47 06 33

Heidi Stark, miljöinspektör
Tillsyn enligt livsmedelslagen, dricksvatten.
heidi.stark@landskrona.se
0418-47 36 92


Miljöskyddssektionen

Annika Borg, Sektionschef
Miljötillsyn på avfallsverksamheter, enskilda avlopp, avloppsvatten och handläggare av latrinärenden
Hälsoskyddstillsyn på ärenden gällande nedskräpning och handläggare av sophantering- och komposteringsärenden
annika.borg@landskrona.se

Christina Mauritzson, miljöinspektör
Miljötillsyn på lantbruk, vindkraftverk och småbåtshamnar och handläggare av ärenden med kemisk bekämpning
christina.mauritzson@landskrona.se
0418-47 06 12

Martin Lindahl, miljöinspektör, energi- och klimatrådgivare
Miljötillsyn på bilverkstäder, bensinstationer, fordonstvättar och industrier inom metallbearbetning samt handläggare av ärenden om värmepumpar och köldmedier

Kommunens energi- och klimatrådgivare med rådgivning för privatpersoner, organisationer, föreningar och företag
martin.lindahl@landskrona.se
0418-47 37 49

Lovisa Lundgren, miljöinspektör
Miljötillsyn på små avlopp, bilverkstäder, bensinstationer, fordonstvättar, skjutbanor, golfbanor och industrier inom metallbearbetning samt handläggare av ärenden om PCB, kemisk bekämpning och köldmedier
lovisa.lundgren@landskrona.se
0418-473604

Ulrika Franzon, miljöinspektör
Miljötillsyn på livsmedelsindustrier, industrier som förbrukar organiska lösningsmedel, ytbehandlare, tandläkare och lasarettet
ulrika.franzon@landskrona.se
0418-470621

Patrik Larsson, miljöinspektör
Milljötillsyn på industrier
patrik.larsson@landskrona.se
0418-470605

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.