Stadsbyggnadsförvaltningen

Bild på vyn kring vattentornet i Landskrona

Stadsbyggnadsförvaltningen erbjuder kommunteknisk infrastruktur och miljö till privatpersoner, företag och andra organisationer i Landskrona.

Förvaltningen ska arbeta för att förverkliga stadens strävan att vara en plats där det ska vara bra att både bo och verka. Vi arbetar också med ökad trygghet, tillgänglighet och trevnad i den offentliga miljön. 

Organisationsskiss

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen  
Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningschef
Johan Nilsson
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

MBK- och GIS-avdelningen
Avdelningschef
Pauline Pertoft
0418-47 06 15
pauline.pertoft@landskrona.se

Ekonomi/administration
Administrativ chef
Anette Drivmo
0418-47 35 50
anette.drivmo@landskrona.se

Planavdelningen
Planchef
Lisa Lindekranz
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Stadsarkitektavdelningen
Stadsarkitekt/Avdelningchef
Linda Sadjadi Warming
0418-47 35 57
linda.sadjadiwarming@landskrona.se

Lantmäterimyndigheten
Avdelningschef
Åsa Cademar-Nilsson
0418-47 35 73
asa.cademar-nilsson@landskrona.se

Stadsmiljöavdelningen
Stadsmiljöchef
Tora Broberg
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Mark- och exploateringsavdelningen
Mark- och exploateringschef
Fredrika Klevborn 
0418-47 35 75
fredrika.klevborn@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anette Drivmo