Stadsledningskontoret

Landskrona stadshus

Stadsledningskontoret sorterar under kommunstyrelsen och utgör stadens centrala administration. Stadsledningskontorets uppgift är att leda, samordna, styra och följa upp stadens samlade verksamhet samt utgöra ledningsstöd till kommunstyrelsen.

Stadsledningskontoret består av förvaltningsledning med ekonomiavdelning, personalavdelning, juridisk avdelning, trygghet- och säkerhetsavdelning samt tillväxt- och näringslivsavdelning.

Organisationsskiss

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta stadsledningskontoret  
Kontakta stadsledningskontoret

Stadsdirektör
Christian Alexandersson
0702-53 83 00
christian.alexandersson@landskrona.se

Biträdande stadsdirektör
Stefan Johansson
0418-47 00 48
stefan.johansson@landskrona.se

Förvaltningschef
Per-Mikael Svensson
0418-47 00 47
per-mikael.svensson@landskrona.se

Ekonomichef
Jonas Lundqvist
0418-47 34 31
jonas.lundqvist@landskrona.se

HR-chef
Karolina Håkansson
0418-47 00 97
karolina.hakansson@landskrona.se

Juridiska avdelningens chef
Boel Kvist
0418-47 00 81
boel.kvist@landskrona.se

Säkerhetschef
Håkan Nilsson
0418-47 00 72
hakan.nilsson@landskrona.se

Tillväxt- och näringslivschef
Anna Classon
0418-47 00 80
anna.classon@landskrona.se