Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen organiserar och utför det arbete som ligger under Utbildningsnämndens ansvarsområden. Förvaltningen arbetar med utbildning för barn, unga och vuxna. Organisationen är uppdelad i fyra olika områden, förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Ljushårig pojke med minipoliskeps

Landskrona satsar rejält med resurser på att skolan ska stå för kunskap, arbetsro och trygghet. Dels för att det är det bästa för våra unga, dels för att det på sikt skapar ett bra samhälle och en positiv framtid.

I Landskrona finns det stor variation av förskolor och skolor med olika arbetssätt. Här råder mångfald när det gäller förskoleverksamhet och skolor som till exempel Montessoriinspirerad verksamhet, Reggio Emiliapedagogik och I Ur och Skur verksamhet. Våra gymnasieskolor har många yrkesprogram och gymnasielärlingar. Vi har även ett stort utbud av högskoleförberedande program. Inom vuxenutbildningen finns utbildning från grundläggande utbildning till yrkeshögskola.

Förvaltningen är indelad i fyra verksamhetsområden, förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Information om utbildningsförvaltningens verksamhet hittar du här >>

Organisationsskiss

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta utbildningsförvaltningen  
Kontakta utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Carina Leffler
0418 - 47 41 01
carina.leffler@landskrona.se

Verksamhetschef förskola
Anna Meurling Alriksson
0418 - 47 42 67
anna.meurlingalriksson@landskrona.se

Tf verksamhetschef grundskola
Ildiko Lundqvist
0418 - 47 41 19
ildiko.lundqvist@landskrona.se

Tf verksamhetschef gymnasiet
Erik Åström
0418-47 30 29
erik.astrom@landskrona.se

Förvaltningssekreterare
Daniel Kling
0418 - 47 05 23
daniel.kling@landskrona.se

Besöksadres
Stadshuset
Drottninggatan 7
261 80 Landskrona
utb@landskrona.se