Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen organiserar och utför det arbete som ligger under utbildningsnämndens ansvarsområden. Förvaltningen arbetar med utbildning för barn, unga och vuxna. Organisationen är uppdelad i fyra olika områden, förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Grundskola (3).jpg

Landskrona satsar rejält med resurser på att skolan ska stå för kunskap, arbetsro och trygghet. Dels för att det är det bästa för våra unga, dels för att det på sikt skapar ett bra samhälle och en positiv framtid. Vi vill få våra barn och elever att glänsa och Landskrona att skina. Tillsammans är vi strålande!

I Landskrona finns det stor variation av förskolor och skolor med olika arbetssätt. Här råder mångfald när det gäller förskoleverksamhet och skolor som till exempel Montessoriinspirerad verksamhet, Reggio Emiliapedagogik och I Ur och Skur-verksamhet. Vår gymnasieskola har flera yrkesprogram och högskoleförberedande program. Inom vuxenutbildningen finns utbildning från grundläggande utbildning till yrkeshögskola.

Information om utbildningsförvaltningens verksamhet hittar du här >>

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta utbildningsförvaltningen  
Kontakta utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Fredrik Menkus Wegbratt
0418 - 47 47 77
fredrik.menkuswegbratt@landskrona.se

Verkamhetschef grundskola
Lena Hjelmström
0418 - 47 48 45
lena.hjelmstrom@landskrona.se

Verksamhetschef förskola
Anna Meurling Alriksson
0418 - 47 42 67
anna.meurlingalriksson@landskrona.se

Verksamhetschef gymnasium/vuxenutbildning
Erik Åström
0418-47 30 29
erik.astrom@landskrona.se

 

Besöksadress
Stadshuset
Drottninggatan 7
261 80 Landskrona
utb@landskrona.se

Senast uppdaterad av Timo Julku