Befolkningsstatistik

Landskrona fortsätter att växa och befolkningen har nu ökat 23 år i rad. Den 31 december 2021 hade Landskrona 46 488 invånare. Sedan år 1999 har kommunen ökat sin befolkning med  9 284 personer. Vid årsskiftet 2019/2020 hade Landskrona 46 305 invånare, vilket har inneburit att kommunens befolkning under 2021 ökade med 183 personer.

Landskronas befolknin.png

Ökningen beror både på att det var fler som flyttade hit (2 677) än flyttade härifrån (2 646), ett positivt födelseöverskott (födda minus döda) på 90 personer samt justeringar gjorda av SCB.

 

Pendling och arbete

En god förklaring till Landskronas befolkningsökning är stadens geografiska läge i en växande region med goda pendlingsmöjligheter. Pendlingsstatistiken från år 2019 visar att det fortfarande är fler som pendlar ut från Landskrona för arbetet än som pendlar in, nämligen 9 618 personer respektive 6 739 personer. De goda kommunikationerna är av stor vikt för den regionala arbetsmarknaden vilket pendlingsstatistiken visar.
År 2018 var det 10 291 personer i åldern 16-74 år som både bor och arbetar i Landskrona. 

Befolkningsprognos för Landskrona stad 2022-2031

Antalet invånare beräknas fortsätta att öka. Landskrona stads befolkningsprognos baseras på stadens byggprognos. Landskrona stads befolkningsprognos för 2022-2031 hittar du här.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Fråga om statistik  
Fråga om statistik

Tim Andersson Ljung
0418-47 00 84
tim.andersson.ljung@landskrona.se

Senast uppdaterad av Tim Andersson