Befolkningsstatistik

Landskrona fortsätter att växa och befolkningen har nu ökat 21 år i rad. Den 30 juni 2020 hade Landskrona 46 222 invånare. Sedan år 1999 har kommunen ökat sin befolkning med  8 886 personer. Vid årsskiftet 2019/2020 hade Landskrona 46 090 invånare, vilket har inneburit att kommunens befolkning under 2019 ökade med 315 personer.

Befolkning landskrona 1950-2109

Ökningen beror både på att det var fler som flyttade hit (2 917) än flyttade härifrån (2 765), ett positivt födelseöverskott (födda minus döda) på 139 personer samt justeringar gjorda av SCB.

 

Pendling och arbete

En god förklaring till Landskronas befolkningsökning är stadens geografiska läge i en växande region med goda pendlingsmöjligheter. Pendlingsstatistiken från år 2018 visar att det fortfarande är fler som pendlar ut från Landskrona för arbetet än som pendlar in nämligen 9 523 personer respektive 6 790 personer. De goda kommunikationerna är av stor vikt för den regionala arbetsmarknaden vilket pendlingsstatistiken visar.
År 2017 var det 10 096 personer i åldern 16-74 år som både bor och arbetar i Landskrona. 

Befolkningsprognos för Landskrona stad 2019-2028

Antalet invånare beräknas fortsätta att öka. Landskrona stads befolkningsprognos baseras på stadens byggprognos. Beräkningen är att vi kommer att bli 50 000 invånare i början av 2026 och att befolkningen år 2029 kommer uppgå till drygt 53 600 invånare. Landskrona stads befolkningsprognos för 2020-2029 hittar du här.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Fråga om statistik  
Fråga om statistik

Tim Andersson Ljung
0418-47 00 84
tim.andersson.ljung@landskrona.se

Senast uppdaterad av Tim Andersson