Befolkningsstatistik

Landskrona stad fortsätter att växa och befolkningen har nu ökat 20 år i rad. Sedan år 1999 har kommunen ökat sin befolkning med ungefär 8 500 personer. Vid årsskiftet 2018/2019 hade Landskrona 45 775 invånare, vilket har inneburit att kommunens befolkning under året har ökat med 489 personer.

 

Ökningen beror framför allt på flyttningen då antalet som flyttade hit var fler än antalet som flyttade ut till andra kommuner eller länder. Skillnaden mellan inflyttare och utflyttare blev +491. Det totala antalet inflyttade var 3 150 och antalet utflyttare 2 659.

Pendling och arbete

En god förklaring till Landskronas befolkningsökning är stadens geografiska läge i en växande region med goda pendlingsmöjligheter. Pendlingsstatistiken från år 2017 visar att det fortfarande är fler som pendlar ut från Landskrona för arbetet än som pendlar in nämligen 8 894 personer respektive 6 578 personer. De goda kommunikationerna är av stor vikt för den regionala arbetsmarknaden vilket pendlingsstatistiken visar.
År 2017 var det 10 096 personer i åldern 16-74 år som både bor och arbetar i Landskrona. 

Befolkningsprognos för Landskrona stad 2019-2028

Antalet invånare beräknas fortsätta att öka. Landskrona stads befolkningsprognos baseras på stadens byggprognos. Beräkningen är att vi kommer att bli 50 000 invånare i början av 2025 och att befolkningen år 2027 kommer uppgå till knappt 51 500 invånare. En beskrivning av Landskrona stads demografi 2018 och en sammanfattning av befolkningsprognosen för 2019-2028 hittar du här

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Fråga om statistik  
Fråga om statistik

Tim Andersson Ljung
0418-47 00 84
tim.andersson.ljung@landskrona.se

Senast uppdaterad av Tim Andersson