Författningssamling & styrdokument

I författningssamligen kan du hitta dokument som till exempel arbetsordning och reglementen för stadens nämnder. Där framgår vilket ansvarområde som respektive nämnd har.

Här finns också delegationsordning för de olika nämnderna. Här finns också listat olika lokala föreskrifter, styrdokument för olika områden och de kommunla bolagens bolagsordningar och ägardirektiv.

Allt detta hittar du under författningssamling och styrdokument.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Josefine Skantz