Uppdragsbanken

Du som skriver uppsats kan i Uppdragsbanken hitta förslag på uppsatsämne som direkt knyter an till en samhällsviktig verksamhet. Detta ger dig också en möjlighet till att lära känna en ny och spännande organisation.

uppdragsbanken logga

Uppdragsbanken är en tjänst som förmedlar uppsatsämnen mellan studenter och kommunanställda inom de elva kommunerna i Familjen Helsingborg.

Genom uppdragsbanken erbjuds du som student att skriva en uppsats baserad på behov som finns på kommunerna. Om du skriver din uppsats genom Uppdragsbanken så kan du göra skillnad och dessutom få värdefull erfarenhet och kontakter efter studierna.

Har du en egen idé så går det utmärkt också! Skriv ett mejl till: anette.sjoberg@landskrona.se  ,så förmedlar vi dig vidare till rätt person och förvaltning.


Gå direkt till uppdragsbanken för att se vilka uppdrag som finns just nu.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.