Vi är Arbetsmarknad Landskrona

Arbetsmarknad Landskrona är projektorganisation med en tydlig agenda: att minska arbetslösheten i Landskrona stad.

Vi tar arbetsmarknaden till dig

Landskrona och Svalöv har under de senaste åren utvecklat framgångsrika sätt att motverka arbetslöshet bland ungdomar med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Ett är projektet Vidare som fokuserar på ungdomar som har hoppat av gymnasiet.

Ett annat projekt som genererat goda resultat är Ung 2018/2019. I projektet arbetar kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen kring ungdomar i åldern 20-24 år med omfattande sociala problem som skapar hinder för förankring på arbetsmarknaden. Projektet har fokus på individuell livsvägledning och handledning för att rusta ungdomarna i syfte att bryta negativa mönster, skapa rutiner och på sikt bli redo för att göra framtida yrkesval genom studier, arbete eller annan insats.

Projektet Unga vidare syftar till att vidareutveckla de erfarenheter som dragits i projekt Vidare, Ung 2018/2019 samt i projekten i Svalöv. Efter genomfört projekt implementeras arbetssätten i ordinarie verksamhet. Målgruppen är ungdomar 16-25 år som är i eller riskerar arbetslöshet. 

Kontakt
Mats Persson, arbetsmarknadschef
Telefon: 0418-47 00 51

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Mats Persson
Projektledare Arbetsmarknad Landskrona
mats.m.persson@landskrona.se

Besöksadress: Skeppsbron 2 (Venterminalen)

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout