Arbetsmarknad Landskrona

Arbetsmarknad Landskrona är en satsning på arbetsmarknadsfrågor. Målet är att Landskrona på fyra år, 2017-2020, ska nå ner till skånesnittet vad gäller arbetslöshet. Idag är stadens arbetslöshet knappt 15 procent och Skånes är knappt 10 procent. Arbetsmarknad Landskrona har sina lokaler på Venterminalen.

 

Arbetsmarknad Landskronas delprojekt

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.