Europaspåret – en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Öresund är en trång passage i det europeiska core network som EU pekat ut som viktiga transportkorridorer genom Europa. Korridorerna ska länka samman transporter från Oslo och Stockholm söderut via Hamburg mot Frankrike och Italien.

Illustration över ÖresundsförbindelserNär den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält står klar kommer trycket öka ytterligare på Öresundsbron. Inte minst vad gäller godstransporter där en 80-procentig ökning av svensk-tysk transitgods väntas.

Europaspåret – Sveriges nästa steg till en snabbare och grönare järnväg

Europaspåret, en utredning genomförd av Landskrona stad om en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn, fungerar som en helhetslösning för såväl Europa, Norden och Öresundsregionen och bör vara Sveriges nästa steg till en snabbare och grönare järnväg.

Alla slag av transporter – godståg, höghastighetståg och regionaltåg

Förbindelsen Landskrona-Köpenhamn kan hantera alla slag av järnvägstransporter: godståg, höghastighetståg och regionaltåg. Detta är unikt. De andra studerade alternativen till ny Öresundsförbindelse klarar inte detta. Den skapar stora restidsvinster och avlastning i järnvägsnätet i Öresundsregionen. En bilförbindelse mellan Helsingborg och Helsingør ingår som en naturlig del i Europaspåret.

Med Europaspåret kan också antalet godståg över Öresundsbron hållas nere. På så sätt avlastas de hårt trafikerade spåren vid Malmö och CPH/Kastrup. Därigenom skapas bättre tillgänglighet till flygplatsen för resenärer från både Sydsverige och Danmark.

Snabbaste vägen till Köpenhamns flygplats från de flesta svenska orter

JärnvägstunnelÖresundsregionen är navet mellan Skandinavien och den europeiska kontinenten. Men det är också en trång och ansträngd passage för trafik, och sträckan Malmö-Köpenhamn är hårt belastad. Sett från en geografisk horisont och med hänsyn till transportkapacitet är en järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn mest lämplig.

Europaspåret är den snabbaste vägen till Köpenhamns flygplats från de flesta orter i Sverige och är en lösning för Sverigeförhandlingen men också för fortsatt utveckling av Öresundsregionen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Relaterade länkar  
Relaterade länkar