Europaspåret – en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Europaspåret är Landskrona stads förslag till en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.

Det behövs en ny fast förbindelse över Öresund. Den behövs för att utveckla och förbättra tågtrafiken för passagerare och gods och för att Öresundsbron inte har tillräcklig järnvägskapacitet för framtidens behov. Redan idag är Öresundsbron en flaskhals i det europeiska transportsystemet. Pendlingen i Öresundsregionen ökar och ställer krav på kortare restider och ett punktligt transportsystem. Intresset för längre och snabbare tågresor till Europa ökar vilket också kräver ytterligare järnvägskapacitet.

När Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar cirka år 2028 beräknas godstrafiken fördubblas. Om fler godstransporter ska ske på järnvägen i framtiden behövs mer järnvägskapacitet över Öresund.

Europaspåret bidrar till att utveckla den regionala tågtrafiken och löser kapacitetsproblemen för godstrafiken och de längre tågresorna till Europa. Europaspåret avlastar de hårt trafikerade spåren genom Lund och Köpenhamns flygplats (CPH/Kastrup) och medför väsentligt ökad kapacitet på Köpenhamn H (centralstation).

Europaspåret är det enda förslag på en ny förbindelse över Öresund som ger en helhetslösning för järnvägstrafiken.

europasparet.se kan du läsa mer om Europaspåret. Vår rapport om Europaspåret från 2019 kan du läsa här

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Relaterade länkar  
Relaterade länkar

Senast uppdaterad av Hanne Skak Jensen