Du har möjlighet att påverka!

För att Landskrona ska bli en så bra kommun som möjligt att bo och leva i behövs allas erfarenheter och kunskaper.

Fingrar på ett tangentbordVart fjärde år är det kommunalval, och då tar de allra flesta vara på möjligheten att påverka vilka som ska styra Landskrona stad. Men det går också att påverka politiken mellan valen.

Du kan göra din röst hörd till exempel genom att engagera dig i ett politiskt parti, eller genom att hålla kontakt med en eller flera politiker och se till att de vet vad du tycker i olika frågor.

Tänk på att utan din delaktighet i vardagspolitiska frågor vet de folkvalda inte vad du tycker i olika frågor. Här på webben kan du lämna synpunkter eller få kontakt med din politiker. Du kan också följa fullmäktigesammanträdena antingen på plats i Rådhuset eller via webbsändningar.

På stadens hemsida kan du ta del av samtliga protokoll och på så sätt få veta vad som beslutats och hur just ditt parti har röstat i olika frågor. Samtliga kallelser publiceras också i god tid innan ett sammanträde.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta ledande politiker  
Kontakta ledande politiker

Kommunfullmäktiges ordförande
Gunlög Stenfelt (Liberalerna)
0418-47 31 57
gunlog.stenfelt@landskrona.se

Kommunstyrelsens ordförande
Torkild Strandberg (Liberalerna)
0418-47 02 60
torkild.strandberg@landskrona.se

Kommunalråd
Torbjörn Brorsson (Moderaterna)
0418-47 02 43
torbjorn.brorsson@landskrona.se

Kommunalråd
Elvir Mesanovic (Miljöpartiet)
0418-47 02 98
elvir.mesanovic@landskrona.se 

Kommunalråd
Fatmir Azemi (Socialdemokraterna)
0418-47 03 28
fatmir.azemi@landskrona.se

Kommunalråd
Stefan Olsson (Sverigedemokraterna)
0418-47 46 25
stefan.l.olsson@landskrona.se

Chefssekreterare
Sandra Billström
0418-47 46 17
sandra.billstrom@landskrona.se

Senast uppdaterad av Matilda Wennberg