Synpunkt Landskrona

Det är viktigt att vi får veta vad du som medborgare tycker om vår service och de tjänster vi utför. Dina åsikter hjälper oss att utveckla våra verksamheter.

Lämna en synpunkt

Lämna din synpunkt här

Så hanteras din synpunkt
Synpunkten registreras i ett datasystem. Du får en bekräftelse på att synpunkten tagits emot som bland annat innehåller uppgifter om vem som handlägger ärendet. Inom 10 arbetsdagar ska du få besked om vad som händer med din synpunkt. 

Synpunkterna blir en offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Detta gäller inte uppgifter som sekretesskyddas enligt lag.

Synpunkter och åtgärder rapporteras regelbundet till stadens nämnder. 

Så kan du lämna synpunkter
Lämna gärna din synpunkt digitalt via vårt synpunktshanteringssystem. För en snabbare handläggning, anmäl ett fel per ärende.

Du kan även lämna synpunkter via telefon eller mejl till berörd tjänsteman. 

Lämna en felanmälan

Vill du anmäla ett fel som rör kommunens gator, parker, hamnar eller anläggningar? Till exempel klotter, söndrig lekutrustning på lekplatser eller nedskräpning på stränder. För en snabbare handläggning, anmäl ett fel per ärende.

Så kan du felanmäla
Du anmäler enklast via följande länk: Felanmälan på webben

Är det ett akut ärende på kvällar, nätter eller helger så ringer du akutjouren på 0418-47 39 95.

OBS! Gäller din felanmälan vatten/avlopp eller el och fjärrvärme – vänder du dig till NSVA respektive Landskrona energi. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Vid akuta ärenden

Vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö ska du använda 112

Är det ingen nödsituation men en akut felanmälan utanför kontorstid ringer du akutjouren på 0418-47 39 95 (måndag till fredag klockan 15.30-07.00 samt på helger) 

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr