Formulär för felanmälan

Här kan du enkelt anmäla fel som rör gator, parker, hamnar, anläggningar med mera. Är det ett akut ärende mellan 15.30-07.00 eller på helger så ringer du akutjouren på 0418-47 39 95.

Lämna synpunkt  
Lämna synpunkt