Politik & politiker

Varje vecka tas politiska beslut i en mängd frågor, till exempel att det ska byggas ett nytt äldreboende, att det ska avsättas pengar till något kulturarrangemang eller att satsa resurser för att öka tryggheten.

Rådhuset i Landskrona

Kommunfullmäktige fattar de övergripande beslut som rör staden och de som bor här. Vid sitt första sammanträde efter valet väljer kommunfullmäktige bland annat kommunstyrelse och vid årets slut väljs ledamöter och ersättare till övriga styrelser och nämnder.

Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige och ser till att de tagits upp i berörd nämnd eller styrelse. Kommunstyrelsen ansvarar också för att besluten som tas i kommunfullmäktige genomförs.

Dina politiker – vilka de är, hur du når dem och vilka som sitter i respektive nämnd eller styrelse får du reda på i förtroendemannaregistret.

Om detta och mycket annat kan du hitta information om på dessa sidor.

Här kan du se alla nämnders sammanträden för 2022.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta ledande politiker  
Kontakta ledande politiker

Kommunfullmäktiges ordförande
Gunlög Stenfelt (Liberalerna)
0418-47 31 57
gunlog.stenfelt@landskrona.se

Kommunstyrelsens ordförande
Torkild Strandberg (Liberalerna)
0418-47 02 60
torkild.strandberg@landskrona.se

Kommunalråd
Torbjörn Brorsson (Moderaterna)
0418-47 02 43
torbjorn.brorsson@landskrona.se

Kommunalråd
Elvir Mesanovic (Miljöpartiet)
0418-47 02 98
elvir.mesanovic@landskrona.se 

Kommunalråd
Fatmir Azemi (Socialdemokraterna)
0418-47 03 28
fatmir.azemi@landskrona.se

Kommunalråd
Stefan Olsson (Sverigedemokraterna)
0418-47 46 25
stefan.l.olsson@landskrona.se

Chefssekreterare
Sandra Billström
0418-47 46 17
sandra.billstrom@landskrona.se

Senast uppdaterad av Matilda Wennberg