Kommunalråd

Torkild Strandbergs (Liberalerna) uppdrag, förutom att vara kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd är bland annat, ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot i kommunfullmäktige.

 

 

 

Bild saknas
Torbjörn Brorssons (Moderaterna)
uppdrag, förutom att vara kommunstyrelsens- och kommunstyrelsens arbetsutskotts 1:e vice ordförande och kommunalråd, är bland annat ledamot i krisledningsnämnden.

 

 

 

Elvir Mesanovic (Miljöpartiet) uppdrag, förutom att vara kommunalråd är bland annat ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, gruppledare för Miljöpartiet, ledamot i utbildningsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.

 

 

 

 

Kommunalrad_Fatmir_Azemi_Socialdemokraterna.jpgFatmir Azemi (Socialdemokraterna) uppdrag, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd för oppositionen, ledamot i krisledningsnämnden och ombud kommunförbundet Skåne.

 

 

 

 

Stefan Olsson, kommunalråd

Stefan Olssons (Sverigedemokraterna) uppdrag, förutom att vara kommunalråd är att vara ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i krisledningsnämnden.

 

 

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta ledande politiker  
Kontakta ledande politiker

Kommunfullmäktiges ordförande
Gunlög Stenfelt (Liberalerna)
0418-47 31 57
gunlog.stenfelt@landskrona.se

Kommunstyrelsens ordförande
Torkild Strandberg (Liberalerna)
0418-47 02 60
torkild.strandberg@landskrona.se

Kommunalråd
Torbjörn Brorsson (Moderaterna)
0418-47 02 43
torbjorn.brorsson@landskrona.se

Kommunalråd
Elvir Mesanovic (Miljöpartiet)
0418-47 02 98
elvir.mesanovic@landskrona.se 

Kommunalråd
Fatmir Azemi (Socialdemokraterna)
0418-47 03 28
fatmir.azemi@landskrona.se

Kommunalråd
Stefan Olsson (Sverigedemokraterna)
0418-47 46 25
stefan.l.olsson@landskrona.se

Chefssekreterare
Sandra Billström
0418-47 46 17
sandra.billstrom@landskrona.se

Senast uppdaterad av Matilda Wennberg