Kommunfullmäktige


Lättläst sida

Kommunfullmäktigesalen i Rådhuset

Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och beslutar i alla stora frågor som rör kommunen och dess invånare.

Exempel på sådana frågor är mål och riktlinjer för stadens verksamhet, hur mycket vi ska betala i skatt, utbyggnad av skolor, kvalitetsplaner för omsorgsverksamheten.

Fullmäktige beslutar även om stadens budget och fördelar pengar mellan de olika nämnderna och deras verksamheter.

Kommunfullmäktige består av 51 folkvalda ledamöter från olika politiska partier.

Offentliga sammanträden
Kommunfullmäktige sammanträder i rådhuset och sammanträdena är offentliga. Du som medborgare är välkommen att följa debatterna från den särskilda åhörarläktaren.

Mandatfördelning 2014-2018

Arbetarepartiet-socialdemokraterna 18 mandat
Folkpartiet Liberalerna 14 mandat
Sverigedemokraterna   11 mandat
Moderata samlingspartiet  4 mandat
Vänsterpartiet  2 mandat
Miljöpartiet de gröna 2 mandat

Mandatfördelning 2010-2014

Arbetarepartiet-socialdemokraterna 18 mandat
Folkpartiet Liberalerna 15 mandat
Sverigedemokraterna 9 mandat
Moderata samlingspartiet 5 mandat
Vänsterpartiet 2 mandat
Miljöpartiet de gröna 2 mandat

Här hittar du alla ledamöter i kommunfullmäktige

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kommunfullmäktiges presidium  
Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges ordförande
Gunlög Stenfelt (L)
0418-47 31 57
gunlog.stenfelt@landskrona.se

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Daniel Petersson (SD)
0703-64 15 03
daniel.petersson@sverigedemokraterna.se

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande
Roy Wernberg (S)

Nämndsekreterare
Boel Kvist
0418-47 00 81
boel.kvist@landskrona.se