Fem områden för framtiden

Fem områden har slagits fast som avgörande för att vår stad ska gå en ljusare framtid till mötes. Under alltför lång tid har vi på avgörande områden tappat mark, och inte nått upp till de nivåer man kan förvänta sig av en stad med de yttre förutsättningar Landskrona har.

Landskrona stad har fem politiskt prioriterade områden:

  • Skola för kunskap med arbetsro
  • Hållbart samhälle
  • Tillväxt i Landskrona
  • Leva och bo i Landskrona
  • Landskronaborna i fokus

Med dessa prioriterade områdena som bas finns det goda möjligheter att stärka och utveckla Landskrona stad, detta under förutsättning att alla ansvariga tar tillvara på den potential som finns i Landskrona stads organisation.

Framgång förutsätter att alla berörda arbetar förvaltningsövergripande med stor delaktighet och engagemang. Samtliga förvaltningar har ett ansvar att upprätta mål, handlingsplaner och genomföra aktiviteter som stödjer de prioriterade målområdena.

Stadsdirektören leder arbetet med de prioriterade målområdena. Varje prioriterat område har en utsedd processägare. Uppdraget för processägarna är att driva, utveckla, följa upp och kvalitetssäkra arbetet inom respektive prioriterat område. Det är ett tydligt fokus på effekt och resultat. Processägarna återrapporterar resultat och analys till stadens ledning och i stadens delårs- och bokslutsrapporter.

Genom att analysera de processer som görs idag vet man vad som ska förändras och utvecklas för att bli bättre. Grundläggande för arbetet är att organisatoriska gränser inte får hindra processens utveckling och de aktiviteter som prioriteras. Arbetet med de prioriterade områdena ska skapa värde for medborgaren/ brukaren.

Här kan du ta del av de fem politiskt prioriterade områdena i Landskrona stads fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta ledande politiker  
Kontakta ledande politiker

Kommunfullmäktiges ordförande
Gunlög Stenfelt (Liberalerna)
0418-47 31 57
gunlog.stenfelt@landskrona.se

Kommunstyrelsens ordförande
Torkild Strandberg (Liberalerna)
0418-47 02 60
torkild.strandberg@landskrona.se

Kommunalråd
Torbjörn Brorsson (Moderaterna)
0418-47 02 43
torbjorn.brorsson@landskrona.se

Kommunalråd
Elvir Mesanovic (Miljöpartiet)
0418-47 02 98
elvir.mesanovic@landskrona.se 

Kommunalråd
Fatmir Azemi (Socialdemokraterna)
0418-47 03 28
fatmir.azemi@landskrona.se

Kommunalråd
Stefan Olsson (Sverigedemokraterna)
0418-47 46 25
stefan.l.olsson@landskrona.se

Chefssekreterare
Sandra Billström
0418-47 46 17
sandra.billstrom@landskrona.se

Senast uppdaterad av Matilda Wennberg