I maj 2019 är det EU-val i Sverige

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. I valet har alla röstberättigade EU-medborgare möjlighet att välja vem som ska representera dem i Europaparlamentet.

Hur påverkar EU-valet dig och de omkring dig?

EU-valet 2019 kommer att påverka oss alla. I valet bestäms nämligen hur EU, och alltså även Sverige som medlemsland, kommer att agera de närmsta åren i frågor så som:

  • Sysselsättning
  • Klimatförändringar
  • Migration
  • Företagande
  • och mycket mer

Du har kanske hört talas om den nya dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) som började gälla i maj 2018? Den gäller i hela EU och skyddar dina grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Relaterad information om EU och EU-valet 2019

Europaparlamentet till din tjänst >>

Stärkt skydd för valhemligheten från och med EU-valet 2019 >>

Sveriges kommuner och landstings (SKL) prioriterade EU-frågor >>

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt Valnämnden  
Kontakt Valnämnden

Ordförande
Inga Janson (L)

Sekreterare
Josefine Skantz

Valnämndens kansli
valnamnden@landskrona.se