Val

För att få rösträtt måste man ha fyllt 18 år senast på valdagen. Nästa val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige är 9 september 2018 och nästa val till Europaparlamentet hålls i juni 2019. Valnämnden ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar.

Flygfoto över LandskronaAllmänna val

Allmänna val och folkomröstningar regleras genom flera lagar. Vissa grundläggande regler om rösträtt till riksdagen, valbarhet och valsystem finns i regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar.

Motsvarande bestämmelser som gäller kommun- och landstingsfullmäktige finns i kommunallagen. Regler som gäller röstning och rösträkning vid allmänna val finns i vallagen. Där finns också vissa regler som speciellt gäller för val till Europaparlamentet. Folkomröstningar regleras i särskilda lagar.

Den 9 september 2018 kommer val att hållas till riksdag, kommun och landsting. Val till  Europaparlamentet kommer att hållas i juni 2019.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar. I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Nämnden har fem ledamöter och fem ersättare.

Intresseanmälan för arbete som röstmottagare

Om du vill arbeta som röstmottagare under kommande valet den 9 september 2018 kan du få mer information och ansöka via
https://landskrona.jobbaival.se/

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Hitta direkt  
Hitta direkt
Kontakt Valnämnden  
Kontakt Valnämnden

Ordförande
Inga Janson (L)

Sekreterare
Josefine Skantz

Valnämndens kansli
valnamnden@landskrona.se