Val

För att få rösträtt måste man ha fyllt 18 år senast på valdagen. Nästa val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige är 2018 och nästa val till Europaparlamentet hålls 2019. Valnämnden ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar.

Flygfoto över LandskronaAllmänna val

Allmänna val och folkomröstningar regleras genom flera lagar. Vissa grundläggande regler om rösträtt till riksdagen, valbarhet och valsystem finns i regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar.

Motsvarande bestämmelser som gäller kommun- och landstingsfullmäktige finns i kommunallagen. Regler som gäller röstning och rösträkning vid allmänna val finns i vallagen. Där finns också vissa regler som speciellt gäller för val till Europaparlamentet. Folkomröstningar regleras i särskilda lagar.

År 2014 hade vi två val. Valet till Europaparlamentet ägde rum den 25 maj. De allmänna valen till riksdag, kommun och landsting ägde rum den 14 september.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar. I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Nämnden har fem ledamöter och fem ersättare.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Hitta direkt  
Hitta direkt
Kontakt Valnämnden  
Kontakt Valnämnden

Ordförande

Inga Janson (L)

Sekreterare

Josefine Skantz
0418- 47 34 05

josefine.skantz@landskrona.se