Val i Sverige

Här kan du läsa om allmänna val i Sverige och de lagar som reglerar dem.

Allmänna val

Val till  Europaparlamentet kommer att hållas den 26 maj 2019.

Rösträtten är demokratins kanske viktigaste verktyg. Tillsammans bestämmer du och jag hur vårt samhälle ska se ut och fungera.

Allmänna val och folkomröstningar regleras genom flera lagar:

  • Rösträtt till riksdagen, valbarhet och valsystem finns i regeringsformen, som en av Sveriges grundlagar.
  • Regler som gäller röstning och rösträkning vid allmänna val finns i vallagen.
  • Bestämmelser som gäller kommun- och landstingsfullmäktige finns i kommunallagen.
  • Där finns också regler som speciellt gäller för val till Europaparlamentet.
  • Folkomröstningar regleras i särskilda lagar. 

Valnämnden i Landskrona stad

Valnämnden ansvarar för att förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar. I varje kommun finns en valnämnd med fem ledamöter och fem ersättare.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.