Röstning på äldreboende och i annan omsorg

För den som bor på ett särskilt boende eller har hemtjänst finns flera alternativ för att rösa.

  1. En anhörig kan hjälpa den boende med en så kallad budröst, som av budet lämnas in på något förtidsröstningsställe eller i den röstandes vallokal på valdagen. Till budrösten behöver man ha valsedlar, valkuvert, röstkortet och ett särskilt budröstningskuvert. Dessutom måste ett extra vittne finnas med, som intygar att den röstande själv lagt valsedlarna i valkuverten. Budrösten kan göras iordning när som helst under tiden 22 augusti till 9 september. Budet ska legitimera sig när rösten lämnas in.
  1. Någon anhörig kan ta med den boende till den vallokal som står på röstkortet och rösta som vanligt på valdagen. ID-handling krävs.
  1. Någon anhörig kan ta med den boende till någon av de förtids-röstningslokaler som finns under tiden 22 augusti till 9 september. Röstkort och ID-handling krävs.
  1. Den boende som inte kan få hjälp av någon anhörig kan efter kontakt med personalen på boendet få besök av ambulerande röstmottagare, som har med sig valkuvert och röstsedlar. Röstkortet måste finnas tillgängligt, för att röstningen ska kunna genomföras. Vid behov kan ett dubblettröstkort beställas under kontorstid via kommunens växel, tel. 0418 – 47 00 00.

Allmän information om valet och de olika formerna av budröstning kommer att finnas på alla äldreboenden under den aktuella tiden. Det finns även information under www.val.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.