Ändring av valdistrikt 2018

Till de boende i Häljarp, Annelöv, Asmundtorp och Saxtorp.

I och med valet 2018 har Länsstyrelsen antagit kommunfullmäktiges förslag om ändrade valdistrikt för Häljarp. Upptagningsområdet har utökats och delats in i två delar:

  • Häljarp Norra (1)
  • Häljarp Södra (2)

Om du bor i Häljarp, Annelöv, Saxtorp eller Asmundtorp så kan du omfattas av ändringen i valdistrikt. Läs därför extra noga på ditt röstkort om vilken vallokal som gäller för just dig på valdagen den 9 september.

Valdistrikt Häljarp

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.