Samarbeten

Landskrona stad ser vikten av att samverka om regionala och lokala frågor tillsammans med andra aktörer inom och utanför landets gränser som bidrar till stadens utveckling. Landskrona är bland annat en del av Greater Copenhagen.

Exempel på stadens samverkansformer är Greater Copenhagen som är ett interregionalt samarbete och Familjen Helsingborg som är ett interkommunalt samarbete.

Utöver dessa har Landskrona även vänorter i olika europeiska länder.

Greater Copenhagen & Skåne Committee

Greater Copenhagen-samarbetet är ett näringslivspolitiskt partnerskap mellan Region Skåne och Region Halland i Sverige, Region Sjælland och Region Hovedstaden i Danmark, samt de tillhörande 85 kommunerna.

Tillsammans arbetar vi för att skapa en metropolregion som bygger på ökad tillväxt, växande arbetsmarknad och god livskvalitet för våra 4,3 miljoner invånare. Landskrona är aktiva i arbetet med att bidra till denna tillväxt med sitt attraktiva läge, tillgänglig mark för etablering och besöksmål i världsklass med Ven och Landskrona Foto Festival som spjutspetsar. 

Läs mer på www.greatercph.se

 

Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan de elva kommunerna Bjuv, Båstad Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga med syftet att på bästa effektiva sätt utveckla och stärka regionen. Samarbetet inom Familjen Helsingborg sker främst inom näringsliv, turism, infrastruktur, kollektivtrafik, samhällsplanering, utbildning, boende, trygghetsfrågor, kultur, bibliotek, räddningsverksamhet och personalutveckling.

Samarbetet inom Familjen Helsingborg sker på såväl ett politiskt som på tjänstemannaplan genom styrelsen som består av politiska representanter från de elva kommunerna samt kommundirektörsgruppen där samtliga kommunchefer samverkar. Till sin hjälp finns sekretariatet Familjen Helsingborg vilken ansvarar för koordination och administration av styrelsens och de olika samverkansprojektens arbete.

Läs mer på www.familjenhelsingborg.se.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Hanne Skak Jensen