Samarbeten

Landskrona stad ser vikten av att samverka om lokala frågor tillsammans med andra aktörer inom och utanför landets gränser som bidrar till stadens utveckling..

Exempel på stadens samverkansformer är Familjen Helsingborg som är ett interkommunalt samarbete och Öresundskomiteen som är ett interregionalt samarbete. Utöver dessa har Landskrona även vänorter i olika europeiska länder.

Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan de elva kommunerna Bjuv, Båstad Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga med syftet att på bästa effektiva sätt utveckla och stärka regionen. Samarbetet inom Familjen Helsingborg sker främst inom näringsliv, turism, infrastruktur, kollektivtrafik, samhällsplanering, utbildning, boende, trygghetsfrågor, kultur, bibliotek, räddningsverksamhet och personalutveckling.

Samarbetet inom Familjen Helsingborg sker på såväl ett politiskt som på tjänstemannaplan genom styrelsen som består av politiska representanter från de elva kommunerna samt kommundirektörsgruppen där samtliga kommunchefer samverkar. Till sin hjälp finns sekretariatet Familjen Helsingborg vilken ansvarar för koordination och administration av styrelsens och de olika samverkansprojektens arbete.

Läs mer på www.familjenhelsingborg.se.

Greater Copenhagen & Skåne Committee

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete som består av Region Skåne, Region Hovedstaden Region Sjælland samt samtliga 33 skånska och 46 danska kommuner i Öresundsregionen.

Samarbetet har fokus på att marknadsföra regionen, skapa tillväxt och verksamhet, skapa fler jobb samt arbeta för att undanröja gränshinder som utgör hinder för tillväxt i regionen. Greater Copenhagen & Skåne Committee är det förnyade Öresundssamarbete som startade 1 januari 2016.

Läs mer på www.greatercph.dk.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.