Föreningsstöd

Staden ger ekonomiskt bidrag till ideella föreningar som bedriver verksamhet i kommunen. Det är olika nämnder som beslutar om stöd beroende på vilken typ av förening det gäller. Därför finns det olika regler och bidrag för olika typer av förening och verksamhet.

Fritids- och kulturförvaltningen

Idrottsföreningar, friluftsföreningar, scoutföreningar, nykterhetsföreningar, politiska föreningar, spelföreningar (medlemmar i Sverok) samt religiösa föreningar vänder sig hit. Föreningen måste bedriva ungdomsverksamhet och ha minst 10 medlemmar i åldern 7-25 år för att kunna ansöka om bidrag. Dessa föreningar kan söka:

 • Aktivitetsstöd
 • Anläggningsstöd
 • Stöd för utbildning
 • Startbidrag
 • Stöd för kulturprojekt eller kulturellt arrangemang

Läs mer om våra bidrag

Förvaltningen ger även bidrag till kulturföreningar och studieförbund. Här gäller andra regler än för ovanstående föreningar.

Kulturföreningar kan söka:

 • Verksamhetsbidrag 
 • Utvecklingsbidrag
 • Stöd för kulturprojekt eller kulturellt arrangemang

Studieförbund kan söka:

 • Verksamhetsbidrag 
 • Utvecklingsbidrag
 • Stöd för kulturprojekt eller kulturellt arrangemang

Läs mer om våra bidrag

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen ger bidrag till pensionärsföreningar och handikappföreningar.

Handikappföreningar kan söka:

 • Lokalbidrag
 • Grundbidrag
 • Startbidrag
 • Verksamhetsbidrag
 • Ungdomsbidrag

Pensionärsföreningar kan söka:

 • Lokalbidrag
 • Grundbidrag
 • Startbidrag
 • Funktionärsbidrag till samorganisation
 • Särskilt lokalbidrag 

Läs mer om våra bidrag

Individ- och familjeförvaltningen 

Individ- och familjeförvaltningen ger bidrag till invandrarföreningar samt vård- och stödföreningar. Dessa kan söka:

 • Föreningsbidrag

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Idrott, scout, religiösa,
friluft, politiska, spel
och nykterhetsföreningar:
Tomi Laamanen
0418-47 33 42
bidrag.fritid@landskrona.se

Kulturföreningar,
studieförbund:
Emeli Zeilon
0418-47 31 21
bidrag.kultur@landskrona.se

Pensionärsföreningar,
handikappföreningar:
Jane Månsson
0418-47 03 46
jane.petterssonmansson@landskrona.se

Invandrarförening, vård-
och stödförening:
Marie Notsten
0418-47 05 43
marie.notsten@landskrona.se

E-service  
E-service