Föreningsstöd

Staden ger ekonomiskt bidrag till ideella föreningar som bedriver verksamhet i kommunen. Olika nämnder beslutar om stöd beroende på vilken typ av förening det gäller. Därför finns det olika regler och bidrag för olika typer av förening och verksamhet.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Idrottsföreningar, friluftsföreningar, scoutföreningar, nykterhetsföreningar, politiska föreningar, spelföreningar (medlemmar i Sverok) samt religiösa föreningar vänder sig hit. Föreningen måste bedriva ungdomsverksamhet och ha minst 10 medlemmar i åldern 7-25 år för att kunna ansöka om bidrag. Dessa föreningar kan söka:

 • Aktivitetsstöd
 • Anläggningsstöd
 • Stöd för utbildning
 • Startbidrag
 • Stöd för kulturprojekt eller kulturellt arrangemang

Läs mer om våra bidrag

Kulturförvaltningen

Förvaltningen ger bidrag till kulturföreningar och studieförbund. 

Kulturföreningar kan söka:

 • Verksamhetsbidrag
 • Stöd för kulturprojekt eller kulturellt arrangemang

Studieförbund kan söka:

 • Verksamhetsbidrag 
 • Utvecklingsbidrag
 • Stöd för kulturprojekt eller kulturellt arrangemang

Läs mer om våra bidrag

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen ger bidrag till pensionärsföreningar och handikappföreningar.

Handikappföreningar kan söka:

 • Lokalbidrag
 • Grundbidrag
 • Startbidrag
 • Verksamhetsbidrag
 • Ungdomsbidrag

Pensionärsföreningar kan söka:

 • Lokalbidrag
 • Grundbidrag
 • Startbidrag
 • Funktionärsbidrag till samorganisation
 • Särskilt lokalbidrag 

Läs mer om våra bidrag

Individ- och familjeförvaltningen 

Individ- och familjeförvaltningen ger bidrag till invandrarföreningar samt vård- och stödföreningar

Läs mer om våra bidrag

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Idrott, scout, religiösa,
friluft, politiska, spel
och nykterhetsföreningar:
0418-47 33 42
bidrag.fritid@landskrona.se

Kulturföreningar,
studieförbund:
0418-47 31 21
bidrag.kultur@landskrona.se

Pensionärsföreningar,
handikappföreningar:
0418-47 03 46
jane.petterssonmansson@landskrona.se

Invandrarförening, vård-
och stödförening:
0418-47 36 82
susanne.karlsson@landskrona.se

E-service  
E-service

Senast uppdaterad av Louise Jönsson