Bidrag som ges av teknik- och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämnden svarar för det kommunala bidragsstödet till ungdomsorganisationer inom dessa huvudgrupper; Idrott, Friluftsliv, Scouting, Nykterhet, Politiska, Religiösa och Spel.

För att bli en bidragsberättigad förening krävs det att föreningen uppfyller vissa krav. Det primära är att föreningen måste ha minst 10 medlemmar i åldern 7-25 år eftersom nämnden beslutat att stödja de föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen måste också bedriva sin verksamhet i Landskrona. När föreningen väl blivit bidragsberättigad kan de varje år söka nedanstående bidrag. 

Läs våra bidragsregler

E-service föreningar

Föreningar kan sköta den mesta korrespondensen med kommunen digitalt genom att söka bidrag, ladda upp dokument samt ändra och uppdatera föreningsuppgifter på webben. Först måste föreningen dock utse en bidragsansvarig och skicka in blanketten Fullmakt, e-tjänster för förening.

Lathund - söka bidrag på webben
Lathund - uppdatera föreningsuppgifter på webben

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson