Anordna gratis lovaktivitet och få ekonomisk stöd

Regeringens satsning på gratis lovaktiviteter för barn och unga 6-15 år fortsätter. 2018 får Landskrona cirka 3,1 miljoner kronor i stöd. Vill du vara med och ordna lovaktivitet?

En person går på slackline

Fritids- och kulturförvaltningen arrangerar lovaktiviteter för kommunens grundskoleelever tillsammans med det lokala civilsamhället. Det är vår förhoppning att vi kan erbjuda skollediga barn och ungdomar ett roligt och brett utbud av aktiviteter under loven. 

Har du en idé och vill vara delaktig? Ansök om stöd till lovaktivitet för att förverkliga din idé.

Ansökan om stöd till höst- och jullovsaktiviteter

Ansökan om stöd till jullovsaktiviteter är stängd.

Föreningar, organisationer och företag kan söka bidrag till gratis lovaktiviteter. Ansökningar behandlas löpande. Efter ansökan inkommit får respektive förening / organisation / företag ett preliminärt beslut om bidrag beviljas eller inte. 

Kriterier för aktiviteterna

För att kunna få stöd till er lovaktivitet måste nedanstående kriterier uppfyllas. 

Aktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år men även andra åldrar får givetvis inkluderas
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera barn och ungas deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna 

Marknadsföring av er aktivitet 

I all marknadsföring av aktiviteten ska det synas att den arrangeras med hjälp av stöd från Landskrona stad. Landskrona stads logga går att få för användning.

Redovisning 

Beviljade stöd ska redovisas till Landskrona stad efter lovperioden.

Redovisningen av höstlovsaktiviteter och jullovsaktiviteter 2018 ska redovisas senast torsdagen den 28 februari.

Redovisa ditt lovstöd här

Lovprogram

Alla lovsprogram publiceras här på vår hemsida. Inför sportlov och sommarlov delas även program ut i skolan till alla grundskolelever i Landskrona kommun så snart det är klart. Alla aktiviteter som beviljats stöd kommer att synas i programmet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Sebastian Sanchez Riveros
0418-47 35 94
sebastian.sanchezriveros@landskrona.se