Anordna gratis lovaktivitet och få ekonomisk stöd

Tyvärr finns inte avgiftsfria lovaktiviteter 2019 med i den budget som riksdagen beslutade om den 12 december. Ändras detta kommer vi ut med mer information.

En person går på slackline

Kulturförvaltningen arrangerar lovaktiviteter för kommunens grundskoleelever tillsammans med det lokala civilsamhället. Det är vår förhoppning att vi kan erbjuda skollediga barn och ungdomar ett roligt och brett utbud av aktiviteter under loven. 

Har du en idé och vill vara delaktig? Ansök om stöd till lovaktivitet för att förverkliga din idé. Kolla först i vår lilla checklista  så du har koll på vissa viktiga saker innan du söker.

För tillfället kan du bara redovisa stöd för aktiviteter under höstlovet och jullovet 2018.

Kriterier för aktiviteterna

För att kunna få stöd till er lovaktivitet måste nedanstående kriterier uppfyllas. 

Aktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år men även andra åldrar får givetvis inkluderas
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera barn och ungas deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna 

Marknadsföring av er aktivitet 

I all marknadsföring av aktiviteten ska det synas att den arrangeras med hjälp av stöd från Landskrona stad. Landskrona stads logga går att få för användning.

Redovisning 

Beviljade stöd ska redovisas till Landskrona stad efter lovperioden.

Redovisningen av höstlovsaktiviteter och jullovsaktiviteter 2018 ska redovisas senast torsdagen den 28 februari.

Redovisa ditt lovstöd här

Lovprogram

Alla lovsprogram publiceras här på vår hemsida. Inför sommarlov delas även program ut i skolan till alla grundskolelever i Landskrona kommun så snart det är klart. Alla aktiviteter som beviljats stöd kommer att synas i programmet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Sebastian Sanchez Riveros
0418-47 35 94
sebastian.sanchezriveros@landskrona.se