Anordna gratis lovaktivitet och få ekonomisk stöd

Regeringen har beslutat att fortsätta med satsningen på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för alla barn mellan 6 och 15 år under 2019. Vill du vara med och ordna lovaktivitet i Landskrona? Sök bidrag.

Landskrona stad arrangerar lovaktiviteter för kommunens grundskoleelever tillsammans med det lokala civilsamhället. Det är vår förhoppning att vi kan erbjuda skollediga barn och ungdomar ett roligt och brett utbud av aktiviteter under loven. 

Har du en idé och vill vara delaktig? Ansök om stöd till sommarlovaktivitet för att förverkliga din idé. Kolla först i vår lilla checklista  så du har koll på vissa viktiga saker innan du söker.

Fick du beviljat stöd för sommarlovsaktivitet. Nu är det dags att redovisa. 

Här redovisar du stöd för sommarlovsaktiviteter.

Kriterier för aktiviteterna

För att kunna få stöd till er lovaktivitet måste nedanstående kriterier uppfyllas. 

Aktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år men även andra åldrar får givetvis inkluderas
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera barn och ungas deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna 

För att öka chansen att få beviljat stöd:

  • Aktiviteterna planeras i samverkan med andra idéburna organisationer.
  • Aktiviteter anordnas för målgruppen 12-15 år
  • Aktiviteterna anordnas i områden där det vanligtvis inte genomförs många arrangemang. 

Marknadsföring av er aktivitet 

I all marknadsföring av aktiviteten ska det synas att den arrangeras med hjälp av stöd från Landskrona stad. Landskrona stads logga går att få för användning.

Redovisning 

Beviljade stöd ska redovisas till Landskrona stad efter lovperioden.

Lovprogram

Alla lovsprogram publiceras här på vår hemsida. Inför sommarlov delas även program ut i skolan till alla grundskolelever i Landskrona kommun så snart det är klart. Alla aktiviteter som beviljats stöd kommer att synas i programmet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Tomi Laamanen
0418-47 33 42
tomi.laamanen@landskrona.se

Senast uppdaterad av Louise Jönsson