Anordna gratis lovaktivitet och få ekonomisk stöd

Regeringens satsning på gratis lovaktiviteter för barn och unga 6-15 år fortsätter. 2018 får Landskrona cirka 3,1 miljoner kronor i stöd. Vill du vara med och ordna lovaktivitet?

En person går på slackline

Fritids- och kulturförvaltningen arrangerar lovaktiviteter för kommunens grundskoleelever tillsammans med det lokala civilsamhället. Det är vår förhoppning att vi kan erbjuda skollediga barn och ungdomar ett roligt och brett utbud av aktiviteter under loven. 

Har du en idé och vill vara delaktig? Ansök om stöd till lovaktivitet för att förverkliga din idé.

Ansökan om stöd till höst- och jullovsaktiviteter

För höstlovet är sista ansökningdag den 21 september och för jullovet den 11 november.

Föreningar, organisationer och företag kan söka bidrag till gratis lovaktiviteter. Ansökningar behandlas löpande. Efter ansökan inkommit får respektive förening / organisation / företag ett preliminärt beslut om bidrag beviljas eller inte. Slutgiltigt besked lämnas den 1 okober för höstlovsaktiviteter.

Registrera din ansökan här

Kriterier för aktiviteterna

För att kunna få stöd till er sommarlovsaktivitet måste nedanstående kriterier uppfyllas. 

Aktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år men även andra åldrar får givetvis inkluderas
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera barn och ungas deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna 

Marknadsföring av er aktivitet 

I all marknadsföring av aktiviteten ska det synas att den arrangeras med hjälp av stöd från Landskrona stad. Landskrona stads logga går att få för användning.

Redovisning 

Beviljade stöd ska redovisas till Landskrona stad efter lovperioden.

Redovisningen av sommarlovsaktiviteter 2018 är stängt. Senaste dag att redovisa var fredagen den 14 september.

Lovprogram

Alla lovsprogram publiceras här på vår hemsida. Inför sportlov och sommarlov delas program även ut i skolan till alla grundskolelever i Landskrona kommun så snart det är klart. Alla aktiviteter som beviljats stöd kommer att synas i programmet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Murat Saglamoglu
0418-47 33 41
murat.saglamoglu@landskrona.se