Intresseanmälan av lovaktiviteter med ekonomiskt stöd

Vill din förening, organisation eller företag vara med och ordna en gratis aktivitet under loven? Registrera er intresseanmälan här.

Ansök senast söndagen den 21 september för höstlovet och söndagen den 11 november för jullovet. Inkomna intresseanmälningar behandlas löpande. Kultur- och fritidsförvaltningen återkommer snarast med ett preliminärt besked om er aktivitet beviljas ekonomiskt stöd eller inte. Slutgiltigt besked lämnas den 1 oktober för höstlovet. Samtliga aktiviteter som beviljas ekonomiskt stöd ska marknadsföras som arrangemang med stöd från Landskrona stad. 

Tack för er medverkan!

Bilder

Om ni beviljas stöd är det önskvärt att ni skickar bilder passande er aktivitet som kan användas i lovsprogrammet. Högupplösta bilder (300 dpi) skickas till louise.jonsson@landskrona.se.

Tänk på:

  • att du har rätt att använda den inskickade bilden för att marknadsföra evenemanget
  • att om det finns identifierbara personer på bilden måste de har godkänt att bilden används för att marknadsföra detta evenemang och ha informerats om att bilden används i lovsprogrammet och kan komma att synas i olika kanaler för Landskrona stad för att marknadsföra evenemanget (hemsida, facebook och instagram). 
  • om det är barn på bilden måste deras vårdnadshavare (medgivade från båda vårdnadshavare om barn är under 16 år) ha gett tillstånd att bilderna får publiceras.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Personuppgifter som lämnas i samband med intresseanmälan behandlas enligt GDPR och används i syfte att administrera stödet till lovaktiviteter. Uppgifter används för att kunna skapa ett lovprogram samt administrera ansökningar och utbetalningar. Uppgifterna sparas i en till formuläret knuten databas samt i handläggarens mejl. Informationen delges aldrig tredjepart.

Uppgifterna gallras när lovet är slut och all redovisning är gjord.

Personuppgiftsansvarig är Fritidsnämnden som du når genom Landskrona stads växel på telefonnummer 0418–47 00 00. Landskrona stads dataskyddsombud når du på telefon 0418–47 00 00.

Ansök här

Vilket lov vill ni söka stöd för att anordna aktivitet
Krävs föranmälan
Samverkar ni med en annan organisation?
Kommer ni att anställa ungdomar?

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Murat Saglamoglu
0418-47 33 41
murat.saglamoglu@landskrona.se