Kvarngårdens förskola

Förskolan ligger i innerstaden med närhet till kultur, skog och hav.

Förskolan ska vara rolig, trygg, lärorik och utmanande

för alla barn som deltar.

( Läroplan för förskolan 98/rev.2010)

 

Detta gör vi genom att:

Skapa en lärande, stimulerande och rolig miljö för barn och vuxna både inne och ute.
Barnen blir sedda och hörda samt uppmuntras till att tala, lyssna och uttrycka vad man vill eller inte vill.

Vi arbetar utifrån ett Entreprenöriellt förhållningssätt och lärande hos både barn och vuxna. Detta gör vi genom att vi tar tillvara lekens och skapandets möjligheter. Vi arbetar med smågrupper, detta för att alla barn ska våga framföra sina åsikter, känna att de blir lyssnade till och få sina behov tillgodosedda. Vi arbetar för att stärka alla barns självkänsla genom att ta vara på barnens nyfikenhet och intresse samt utmana och stimulera dem i alla situationer.

 En del av dagen tillbringas utomhus i vår närmiljö där vi utmanar barnen i deras sökande efter kunskap.

 

Vi använder oss av PLUTTRA som ett dokumentationsverktyg där vårdnadshavare kan ta del av ögonblick under ert barns vardag på förskolan och av pedagogernas reflektioner kring förskolans pedagogiska arbete. Ni kommer även att få viktiga meddelanden via pluttra. Vill du veta mer om pluttra titta på länken nedan.

 

VÅRA AVDELNINGAR

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Kvarngården  
Kontakta Kvarngården

Adress
Kvarngatan 6
261 40 Landskrona

Förskolechef 
Pia Nordin
0418-47 43 71
pia.nordin@landskrona.se

Bitr. förskolechefer 
Sara Anthonsen 
0418-47 43 20
sara.anthonsen@landskrona.se

Linda Henriksson

0418 47 43 31

linda.henriksson@landskrona.se

Specialpedagog
Jenny Lundström
0418-47 45 23

Hitta till oss  
Hitta till oss

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Mats Klein