Om förskolan

"Förskolan ska vara rolig,
trygg, lärorik och utmanande för alla barn som deltar"
(Läroplanen för förskolan-98/rev.10)

Detta gör vi genom att:
Skapa en lärande, stimulerande och rolig miljö för barn och vuxna både inne och ute.
Barnen blir sedda och hörda samt uppmuntras till att tala, lyssna och uttrycka vad
man vill eller inte vill.

Vi arbetar utifrån ett Entreprenöriellt förhållningssätt och lärande hos både barn och vuxna. Vi tar tillvara lekens och skapandets möjligheter.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av kvarngårdens förskola