Lättläst om Landskrona

Här kan du läsa om Landskrona stad. Du får veta vad staden gör och vilken hjälp du kan få av staden. Bara en del av informationen på Landskrona stads hemsida är skriven på lättläst svenska.

Om Landskrona

I Landskrona stad bor 43 tusen människor. 
Nästan 33 tusen bor i själva staden Landskrona
eller i närheten av staden. 
Häljarp, Asmundtorp och Glumslöv
är de största orterna utanför staden.

Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen.

Anställda inom Landskrona stads förvaltningar och bolag
utför det som politikerna beslutat om. 
Vi ser till så att till exempel 
skolor, äldreboenden, bibliotek och
reningsverk fungerar.
 
Staden har 9 förvaltningar. 
Staden är också ägare till ett antal företag, 
6 helägda och 8 delägda bolag.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Senast uppdaterad av Johan Alsén