Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning kan du
ansöka om bidrag från kommunen
för att bygga om din bostad.

Du ansöker då om bostadsanpassningsbidrag.
Du kan ringa till kommunen
om du har frågor om bostadsanpassningsbidrag.
Telefon 0418-47 08 21.
Du kan ringa måndag till fredag
mellan klockan 10.00 och 12.00.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Senast uppdaterad av Louise Jönsson