Barnomsorg

Om du vill kan du få hjälp av Landskrona stad att ta hand om ditt barn. Det kan vara bra om du måste arbeta eller gå i skolan.

För att få hjälp måste du skicka in en ansökan eller ringa Landskrona stad.

Förskola

Förskolan är för barn mellan 1 och 5 år.
Det som hette dagis innan kallas nu för förskola.
På förskolan får barnen mat, leka med andra barn och lära sig saker. 

Föräldrarna betalar för barn som är mellan 1 och 2 år.

Förskolan är gratis för barn som är mellan 3 och 5 år.
Man får gå 15 timmar i veckan gratis.

Familjedaghem är ett annat sätt att ta hand om barnen
när föräldrarna arbetar eller studerar.
Då är barnen hemma hos en vuxen.
I Landskrona finns inga familjedaghem.

Öppna förskolan

Barnen kommer till öppna förskolan
tillsammans med sina föräldrar.
Du behöver inte anmäla dig till öppna förskolan.

Fritidshem

Barn som är mellan 6 och 12 år kan gå till ett fritidshem.
Man är på fritidshemmet innan eller efter skolan.


Föräldrarna betalar för att barnen ska få gå på fritidshem.
Du måste anmäla om ditt barn ska gå på fritidshem.

Så här söker du en plats

Vill du att ditt barn ska gå på förskola eller fritidshem ansöker du via den här länken: https://landskrona.ist.se/landskrona/login.htm

Behöver du hjälp kan du kontakta Landskrona stads kontaktcenter antingen via chatt direkt här på sidan, via mejl eller telefon måndag - fredag, kl. 08:00 - 17:00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Telefonnummer 0418-47 00 00

 

Vi hjälper dig!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Senast uppdaterad av Rickard Persson