Bostad med särskild service för vuxna

En bostad med särskild service kan vara
en servicebostad eller en gruppbostad.

En gruppbostad är till för dig
som behöver mycket stöd av personal.
Personalen finns nära.

Servicebostad är till för dig
som klarar vissa saker själv.

Du bor i egen lägenhet
dit personalen kommer och hjälper.
Det finns också rum där du kan träffa andra.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.