Bostad med särskild service

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan bo i en egen bostad, kan du ansöka om en bostad med särskild service.

Bostad med särskild service för vuxna

En bostad med särskild service kan vara
en servicebostad eller en gruppbostad.

En gruppbostad är till för dig
som behöver mycket stöd av personal.
Personalen finns nära.

Servicebostad är till för dig
som klarar vissa saker själv.

Du bor i egen lägenhet
dit personalen kommer och hjälper.
Det finns också rum där du kan träffa andra.

 

Familjehem eller bostad med särskild service för barn

Du som är barn eller ungdom
och har svår funktionsnedsättning
kan bo i familjehem
om du inte kan bo med dina föräldrar.
Du bor då i en annan familj.

Några barn behöver särskilt mycket vård 
och utbildad personal.
Då kan en bostad med särskild service 
vara bättre.
En bostad med särskild service
ska vara som ett vanligt hem.
En liten grupp barn bor där.
Du och personalen har tid
att lära känna varandra.

Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om stöd.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Senast uppdaterad av My Erdfelt