Snickeriet

Snickeriet har sin verksamhet
inne på Hjalmar Brantings väg.

Vi snickrar och målar 
olika föremål.
Föremålen säljs sedan 
i affären på Parkgatan.

Vi gör bland annat
fågelholkar
och trädgårdsmöbler.

Två dagar i veckan åker vi med vår buss
på olika uppdrag.

Vi gör uppdrag i andra grupper
inom daglig verksamhet.
Det kan vara att skruva upp hyllor
eller laga något som gått sönder.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.