Parkgatan

Parkgatan

På Parkgatan finns en 
av daglig verksamhets affärer. 

Här finns även ett snoezelrum, 
gungstolsterapi 
och en parcykel.

På Parkgatan finns tre grupper: 

Cultus/Sensus
Datorgruppen
Hantverket

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.