God man och förvaltare

Om du behöver hjälp med att ta hand om
dina pengar eller det som du äger
kan du få hjälp av en annan person.

Den personen kallas god man eller förvaltare.
Vill du veta mer om god man eller förvaltare
ska du ring stadens växel på telefonnummer
0418-47 00 00.
Dom hjälper dig till rätt person.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Senast uppdaterad av My Erdfelt