Korttidstillsyn för ungdom

Om du fyllt 12 år och har en funktionsnedsättning
kan du behöva mer hjälp och stöd än andra ungdomar.

Korttidstillsyn är hjälp och stöd efter skolan
och på skollov.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.