Söka hjälp

För att få hjälp ska du tala med
en handläggare på Myndighetsenheten.

Ring stadens växel på telefonnummer
0418-47 00 00.
Dom hjälper dig till rätt person.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.