Kommunens nämnder

Kommunens nämnder bestämmer
om olika ansvarsområden.

Till exempel har utbildningsnämnden
ansvaret för skolan.
Omsorgsnämnden har ansvaret för att äldre och personer med funktionsnedsättning får hjälp.
Kulturnämnden bestämmer bland annat om biblioteken och museet.

Politikerna i nämnderna bestämmer
hur det ska fungera inom deras område.

Sedan är det personalen som arbetar på kommunens förvaltningar
som ser till så att det blir
som politikerna bestämt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Senast uppdaterad av Josefine Skantz