Kommunfullmäktige

De politiker som vi väljer är med i kommunfullmäktige.

När vi röstar bestämmer vi hur många politiker från varje parti som ska vara med i kommunfullmäktige.

Det parti som får flest röster får flest politiker
i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har möte en gång i månaden.

Kommunfullmäktige pratar om sådant som är viktigt för Landskrona.
De bestämmer till exempel hur kommunen
ska använda pengarna och
vad som ska hända i kommunen i framtiden.

Alla får komma och lyssna på kommunfullmäktiges möten.

I kommunfullmäktige i Landskrona finns 51 politiker.

De kommer från olika partier.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Senast uppdaterad av Josefine Skantz