Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder kommunens arbete
och kontrollerar att saker blir gjorda.

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges möten.

De tar reda på fakta om
sådant som kommunfullmäktige
ska bestämma om.

Sedan ger de förslag
till hur kommunfullmäktige ska bestämma.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Senast uppdaterad av Josefine Skantz