Sjukvård

Det finns ett sjukhus i Landskrona och många vårdcentraler där du kan få hjälp om du är sjuk. Är det akut då ska du alltid ringa 112.

Om någon har så svåra skador
att de kan dö och behöver ambulans
ska du ringa 112.

Om du känner dig sjuk
ska du ringa till vårdcentralen där du bor.
Vårdcentralen kan tala om
vad du ska göra och de behandlar
många sjukdomar.
 
På vårdcentralen finns också barnavårdscentraler som kan
ge råd om små barns hälsa.
 
Behöver du prata med en läkare eller sjuksköterska
när det är kväll eller helg
kan du ringa till sjukvårdsrådgivningen.
Sjukvårdsrådgivningen har telefonnummer 1177.

Blir du svårt sjuk ska du åka direkt till akutmottagningen på sjukhuset.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Senast uppdaterad av Johan Alsén