Sjukvård

Om någon har så svåra skador att de kan dö och behöver ambulans ska du ringa
larmnumret 112.

Om du känner dig sjuk ska du ringa till vårdcentralen där du bor.
Vårdcentralen kan tala om
vad du ska göra och de behandlar
många sjukdomar.
 
På vårdcentralen finns också barnavårdscentraler som kan
ge råd om små barns hälsa.
 
Behöver du prata med en läkare eller sjuksköterska när det är kväll eller helg
kan du ringa till sjukvårdsrådgivningen. Sjukvårdsrådgivningen har telefonnummer 1177.

Blir du svårt sjuk ska du åka direkt till akutmottagningen på sjukhuset.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.