Barn och ungdomar

Barn och ungdomar som bor i Landskrona
ska få växa upp i trygghet.
Barn som har det svårt
ska få stöd och skydd.

Om du inte kan komma överens med dina föräldrarna om vad som är bäst måste socialtjänsten ta reda på
vilket stöd och hjälp du behöver.

De som arbetar på en skola måste anmäla till socialtjänsten om de tror att barn far illa.
Alla som tror att ett barn far illa kan ringa till socialtjänsten på telefonnummer
0418-47 36 80. 

Den hjälp du kan få från socialtjänsten kan vara stödsamtal, kontaktperson eller  kontaktfamilj. Hjälpen kan också vara olika former av vård och behandling.

Du kan också ringa till socialtjänsten för att få hjälp om du har problem i familjen.
Du kan  få råd och stöd för barn,
vuxna och familjer.
Det kostar ingenting.
Ring till telefonnummer 0418-47 36 80.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Senast uppdaterad av Johan Agerblom