Utbildning

Kommunen ser till att det finns
förskolor och skolor.
Kommunen ser också till att det finns
utbildning för vuxna och invandrare.
Du kan läsa mer om utbildning på dessa sidor.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.