Förskoleklass

När barn  blir 6 år börjar de
i förskoleklass.
Förskoleklassen är i samma hus som skolan. Förskoleklassen och de yngre barnen
i grundskolan arbetar och leker
mycket tillsammans.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.