Förskoleklass

Alla barn som fyller 6 år måste gå i förskoleklass.

I förskoleklassen får barnen lära sig hur det är att gå i skolan.

Förskoleklassen är i samma hus som skolan.

Förskoleklassen och de yngre barnen
i grundskolan arbetar och leker
mycket tillsammans.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.