100 medarbetare har Silviahemscertifierats

Silviahemscertifiering 29 september.jpg

I framtiden väntas allt fler äldre drabbas av demenssjukdomar. För att höja kvaliteten på demensvården har samtliga medarbetare på våra demensboenden gått en utbildning och certifierats av Silviahemmet. I går fick personalen sina diplom.

I Sverige uppskattas 130 000 –160 000 personer ha en demensdiagnos. Fram till år 2050 antas den siffran nästan fördubblas, när antalet äldre i befolkningen blir fler och lever längre. Därför är det viktigt att personal inom äldreomsorgen har goda kunskaper om hur man möter personer med demens.

Omsorgsförvaltningen i Landskrona stad gör de närmsta åren en storsatsning på att utbilda personalen inom demenssjukdomar. Målet är att de äldre ska få vård och omsorg av hög kvalitet genom hela livet.

I år har alla demensboenden i staden Silviahemscertifierats, vilket innebär att all personal på boendet har genomgått en utbildning inom demensvård. Det gäller alltså vårdpersonal, chefer, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Undersköterskan Antigone Sherifi är en av dem som nyligen har fått ta emot diplom av Silviahemmets utbildningsansvariga Eva Jönsson efter att ha genomfört utbildningen och testats i sina kunskaper.

– Nu kan vi komma på bättre lösningar i vardagen, och det blir lugnare på avdelningen. Vi har också blivit ännu bättre på att involvera de anhöriga, för att lära känna de äldre ännu bättre och möta dem på ett personligt plan, säger Antigone Sherifi.

Eva-Lotta Nydahl är områdeschef för de boenden som har Silviahemscertifierats och ser stor nytta med utbildningen.

– Det här ger våra medarbetare verktyg och en gemensam metod för att hantera svåra situationer. En del av demenssjukdom är att man kan bli aggressiv och frustrerad. Utbildningen har gett vår personal ny kunskap i bemötande och hur de kan ändra sitt eget beteende för att lugna situationen. Självreflektion är en viktig del i arbetet.

Silviahemmets certifikat gäller i tre år. För att få förnyat certifikat behöver verksamheten återkommande arbeta med kompetensutveckling och reflektion.

2021 kommer samtliga boenden inom Landskrona stad vara Silviahemscertifierade.

Fakta/Silviahemscertifiering
Stiftelsen Silviahemmet i Stockholm grundades 1996 med målet att sprida kunskap om demenssjukdom. Man bedriver också utbildningsverksamhet där man certifierar boenden och medarbetare inom demensvård utifrån Silviahemmets filosofi. Suellsgatans äldreboende var det första boendet i Landskrona som Silviahemscertifierades år 2016. De fyra hörnstenarna i vårdfilosofin är personcentrerad vård, lagarbete, anhörigstöd, kommunikation och relation.

Fakta/Demenssjukdomar
I dag är cirka 160 000 människor i Sverige drabbade av någon demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Det finns cirka 100 olika diagnoser och många har flera diagnoser samtidigt, till exempel alzheimer och vaskulär demens. 

Varje år insjuknar uppemot  25 000 personer i en demenssjukdom. De allra flesta är äldre, demens är sällsynt före medelåldern. Efter 65 års ålder ökar risken betydligt – var femte person över 80 år är drabbad. 

Källa: Alzheimerfonden och Demenscentrum

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André