113 13 – nytt informationsnummer vid störningar i samhället

Under perioden 3-17 december kan invånare i Skåne Nordväst ringa 133 13 – ett särskilt informationsnummer för att få svar på frågor som berör störningar i samhället som inte är av livshotande karaktär.

Skåne Nordväst är en pilotregion för det nationella informationsnumret som kommer tas i bruk i hela Sverige under våren.

Uppdrag av regeringen

SOS Alarm fick under slutet av 2011 regeringens uppdrag att i samverkan med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap inrätta ett särskilt informationsnummer. Numret ska stödja landets kommuner, myndigheter och andra aktörer i kommunikationen med allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser. Allmänheten ska också kunna lämna information via informationsnumret. Numret ska komplettera och avlasta nödnumret 112.

För att minska belastningen på nödnumret

Bakgrunden till inrättandet av det nya informationsnumret är att det vid olyckor och kriser ofta uppstår stark belastning på nödnumret. Akuta nödsamtal måste alltid få omedelbar hjälp. Utöver detta finns även ett ökande behov av information till och från allmänheten. Vid större olyckor eller epidemier kan behovet kvarstå under längre tid. Informationsnumret skulle kunna användas vid händelser som stormar, epidemier och översvämningar.

113 13 - Det nya informationsnumret

Informationsnummertjänsten, som av Post- och Telestyrelsen har tilldelats numret 113 13, kommer att vara i bruk från och med början av 2013. Innan det går igång i hela landet kommer ett pilottest att genomföras under två veckor i december i nordvästra Skånes kommuner.

http://www.sosalarm.se/11313

Ring alltid 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö.

  • 112 Nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö
  • 1177 Sjukvårdsrådgivning
  • 114 14 Polisens nummer vid icke akuta händelser
  • 113 13 Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén