16 miljoner till Landskrona från Europeiska Socialfonden till arbetsmarknadsprojekt för ungdomar.

Landskrona stad har beviljats pengar från Europeiska Socialfonden (ESF) för ett 2,5-årigt arbetsmarknadsprojekt med namnet prioett. Målet är att deltagarna, ungdomar i åldern 18-24 år, ska komma in på eller närma sig arbetsmarknaden. Totalt kommer cirka 360 ungdomar ges möjlighet att delta.

 I Landskrona är det många unga som inte har någon sysselsättning, men viljan och kompetensen att minska arbetslösheten i kommunen är hög. Ett tecken på detta är att Landskrona stad, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Landskrona BoIS Startelvan och Uppstart Landskrona, har beviljats 16 miljoner från ESF för arbetsmarknadsprojektet prioett:

- Deltagarna börjar med streetcoaching, vilket visat sig vara en lyckad metod från Startelvan. Därefter fortsätter de antingen med utökad streetcoaching, uppsök/praktik eller med Academin, berättar Jimmie Rönndahl, verksamhetschef för främjande insatser i Landskrona stad. 

I korthet är streetcoaching en metod som utgår från individens personlighet, situation och verktyg som ungdomen förstår och känner sig hemma med. Genom uppsök/praktik får deltagaren hjälp att hitta en praktik/arbetslivserfarenhet utifrån intresse och kompetens. I Academin erbjuds deltagarna en visstidsanställning på ett företag där platsen formas utifrån det arbetsgivaren efterfrågar. Här ingår också riktade utbildningsinsatser kopplade till respektive plats, och målet är fortsatt anställning.

Under hösten kommer de första 60 ungdomarna att vara inskrivna och aktiva i projektet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén