17 förstelärare i Landskrona

Landskrona stad fick bra utdelning när Skolverket fördelade statsbidrag för inrättande av tjänster som förstelärare i skolan.

– Vi kan nu tillsätta 17 förstelärare från och med höstterminen. Dessa lärare kommer bli viktiga i vårt arbete att förbättra skolresultaten, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Kan få bidrag för 40 förstelärare efter 3 år

Förstelärarna får 5000 kr mer per månad i lön, tack vare det statliga bidraget. Efter tre år kan Landskrona få bidrag för cirka 40 förstelärare.

– Landskronas förstelärare kommer i första hand ha fokus på matematik, svenska, engelska, naturvetenskap/teknik och entreprenörskap. De kommer vara en resurs för alla skolor, fortsätter Tomas Johansson.

Kompetenskraven på förstelärarna

Skolverkets kompetenskrav för förstelärare: ”För att kunna utses till förstelärare krävs minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet. Läraren ska också ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Läraren ska även i övrigt bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning.”

– Vi har förberett oss väl. 26 lärare har nu genomgått Arete meriteringsbedömning inför förstelärararetjänsterna. Vi kommer ha ett bra urval för tillsättning av tjänsterna, avslutar Tomas Johansson.

Fördelning av antal försteoärare per kommun kan du läsa på www.skolverket.se.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén